Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare de lucru din data de 02 februarie 2023