Salariile de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul UAT Drăgănesti de Vede la data de 31.03.2023